Privacybeleid

In ons privacybeleid leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.

Toepasselijkheid privacybeleid
In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Oostwoud International B.V. en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Oostwoud International B.V. op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Oostwoud International B.V. adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Oostwoud International B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Harlingerweg 49b, 8801 PA in Franeker. Oostwoud International B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 010 41184. Als u naar aanleiding van dit privacybeleid contact met ons wilt opnemen, kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer: 0517 – 39 92 00 of via ons e-mailadres info@oostwoud.com.

Doel gegevensverzameling
Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen omschrijven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

1. Offerte aanvragen: uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u een offerte wilt aanvragen. In het aanvraagformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om u een passende offerte te kunnen aanbieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten:

1. Offerte aanvragen: de offertes die we opstellen n.a.v. een offerteaanvraag worden niet langer bewaard dan nodig zijn. Wanneer de offerteaanvraag leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is.

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier of het offerteformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Oostwoud International B.V. hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens delen met aan Oostwoud International B.V. gelieerde ondernemingen zoals haar opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties of onderaannemers (verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.

1. Internetbureau Speak: bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Speak.

Gevolgen van het verstrekken van de persoonsgegevens
Oostwoud International B.V. kan gehouden zijn uw persoonsgegevens te verstrekken vanwege een op Oostwoud International B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Wij hebben hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. Oostwoud International B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Oostwoud International B.V. via info@oostwoud.com of telefonisch: 0517-399200.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U dient er zelf voor te zorgen dat Oostwoud International B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@oostwoud.com kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Oostwoud International B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Oostwoud International B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Oostwoud International B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacy beleid en het kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van ons privacybeleid of over de wijze waarop Oostwoud International B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u Oostwoud International B.V. als volgt bereiken:

0517 – 39 92 00
info@oostwoud.com

Oostwoud International B.V.
Harlingerweg 49b
8801 PA Franeker

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2019.

Vraag vrijblijvend advies aan
Heeft u een vraag of wilt u een offerte aanvragen? Wij staan u graag te woord!