d4262b0f-4285-4444-9183-f2bbe82c7ed2.jpge61af751-ad14-44e2-b33f-a7e68e6d20c5.jpg664666be-be28-4fe1-9f08-a392349c63cf.jpg706f9751-f0f0-4913-8d17-1f84b1561800.jpg80f49f59-9c0f-4f58-a694-5ff9424f7338.jpg150a73c4-6e36-432b-9e98-0d0371e8453b.jpgba14bc77-a824-485a-972c-ea6bd68d341f.jpgddd05b86-0b3d-4917-83fe-c78b8f728aea.jpg596dfafb-6c59-44d7-b76b-b893131e304a.jpg366086e5-0f70-4706-8826-788a104ef4b3.jpg16405ce6-d1c7-49ef-8203-acb5d2570250.jpg

Nieuws

Oostwoud mag AZM 4475 garderobekasten en lockers leveren!

  • AZM

Geplaatst op 28 april 2016

Oostwoud International B.V. uit het Friese Franeker heeft een aanbesteding van het AZM gewonnen. Het gaat om de levering van garderobekasten en lockers: 4475 stuks in totaal. Het AZM heeft geen prijzen bekendgemaakt en heeft ook niet meegedeeld hoeveel bedrijven op de opdracht hebben ingeschreven.

Het azM is voornemens om de levering en montage van garderobekasten en lockers aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van 4 jaar.

Dit betreft de garderobekasten en lockers voor de nieuwbouw genaamd VH10 (circa 700 stuks) en in een later stadium het hoofdgebouw met een omvang van circa 3775 stuks.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2004/18/EG en de daaruit voortvloeiende “Aanbestedingswet 2012” van 1 november 2012.

Bron:https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/oostwoud-international-b-v-uit-friesland-mag-azm-4475-garderobekasten-en-lockers-leveren/

 

« Naar overzicht